Plant a phobl Ifanc: sut i gysylltu â ni

Ar ôl edrych ar ein gwefan, os oes gennych chi gwestiwn, dywedwch wrthon ni.  Dyma sut i gysylltu â ni:

Testun: 07969 817 505

Rhif ffôn: 01597 829800

E-bost: Tribunal.Enquiries@llyw.cymru

Rydych chi hefyd yn gallu defnyddio ein dolenni i gysylltu â phobl eraill a fydd yn gallu eich helpu, er enghraifft Meic (dolen allanol) neu Gomisiynydd Plant Cymru (dolen allanol).

Diogelwch ar y Rhyngrwyd

Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio’r rhyngrwyd yn ddiogel, mae’r wefan thinkuknow yn dangos i chi sut.  Gallwch hefyd ddefnyddio gwefan thinkuknow i ddweud wrth oedolyn os ydych chi’n poeni am fod yn ddiogel ar y rhyngrwyd.