Cysylltu â ni

Rhaid anfon pob apêl a hawliad i Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru. Gallwn dderbyn apeliadau a hawliadau trwy’r post, ac e-bost .

Triwbiwnlys Addysg Cymru
Uned Tribiwnlysoedd Cymru
Blwch SP 100
Llandrindod 
LD1 9BW

E-bost:tribiwnlysaddysg@llyw.cymru neu tribunal.Enquiries@llyw.cymru
Ffôn: 0300 025 9800
Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg
.