Cysylltu â ni

Rhaid anfon pob apêl a hawliad i Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru. Gallwn dderbyn apeliadau a hawliadau trwy’r post, e-bost a ffacs.

Mae’r cyfeiriad a’r manylion cyswllt ar gyfer TAAAC i’w gweld isod.

Os ydych yn anfon apêl neu hawliad atom trwy’r e-bost, dylech ddarllen ein cyfarwyddyd ymarfer ar gyfer derbyn llofnodion electronig.

TAAAC (SENTW)
Adeiladau’r Llywodraeth
Spa Road East
Llandrindod
Powys
LD1 5HA

Rhif ffôn: 0300 025 9800
Rhif ffacs: 0300 025 9801
E-bost: Tribunal.Enquiries@llyw.cymru