Rheoliadau

Mae Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru yn dribiwnlys statudol sydd wedi'i sefydlu o dan Ddeddf Addysg 2002.

Mae’r rheoliadau sy’n rheoli gwaith y Tribiwnlys yng nghyswllt apeliadau anghenion addysgol arbennig a hawliadau'n ymwneud â gwahaniaethu ar sail anabledd a'r Codau Ymarfer perthnasol wedi'u rhestru isod.

Mae gan lywydd y tribiwnlys bŵer i gyhoeddi cyfarwyddyd ymarfer er mwyn egluro rheoliadau gweithdrefnol tribiwnlysoedd.