Penderfyniadau

Mae'r penderfyniadau ar gyfer Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru wedi'u rhestru yn ôl blwyddyn ysgol, a gallwch eu gweld mewn fformat PDF ar y wefan hon.

Mae'r penderfyniadau'n ddienw.

Nodwch fod pob achos yn cael ei ystyried gan Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru yn ôl teilyngdod. Mae’n adlewyrchu'r gyfraith ar adeg gwneud y penderfyniad, nid yw'r penderfyniad yn gosod cynsail ac ni ddylid dibynnu ar hynny.