Cyfarwyddiadau Ymarfer

Mae gan Lywydd y Tribiwnlys bŵer i gyhoeddi cyfarwyddiadau ymarfer er mwyn egluro rheoliadau gweithdrefnol y tribiwnlys sydd wedi’u nodi yn Rheoliadau Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru 2012.

Gallwch lawrlwytho’r cyfarwyddiadau ymarfer o’r wefan hon, neu, os hoffech i ni anfon copi atoch, cysylltwch â ni.