Cyrff Cyfrifol

Bydd Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (TAAAC) yn ysgrifennu at y Corff Cyfrifol i ddweud wrthoch chi ein bod wedi cael hawliad am wahaniaethu ar sail anabledd sy’n ymwneud â’r ysgol. Fel arfer, y Corff Cyfrifol ydy Bwrdd Llywodraethwyr yr ysgol ac, mewn rhai achosion, yr Awdurdod Lleol.

Gallwch lawrlwytho ein llyfryn canllaw oddi ar y we drwy ddefnyddio’r dolen isod, neu os ydych chi am i ni anfon copi atoch chi, cysylltwch â ni.

Llyfrynnau Canllaw

  • Paratoi Datganiad Achos. Mae ein llyfryn canllaw i Gyrff Cyfrifol yn cynnwys gwybodaeth am sut i baratoi datganiad achos a pha wybodaeth y mae angen i chi ei chynnwys. (Paratoi Datganiad Achos: Canllaw i Gyrff Cyfrifol - Llyfryn Canllaw TAAAC 8)