Awdurdodau Lleol

The Special Educational Needs Tribunal for Wales (SENTW) will write to the Local Authority to tell you that an appeal has been made against your decision.

Gallwch lawrlwytho ein llyfryn canllaw oddi ar y we drwy ddefnyddio’r dolen isod, neu os ydych chi am i ni anfon copi atoch chi, cysylltwch â ni

Llyfrynnau Canllaw

  • Paratoi Datganiad Achos. Mae ein llyfryn canllaw i Awdurdodau Lleol yn cynnwys gwybodaeth am sut i baratoi datganiad achos a pha wybodaeth y mae angen i chi ei chynnwys. (Paratoi Datganiad Achos: Canllaw i Awdurdodau Lleol - Llyfryn Canllaw TAAAC 6)