Tribiwnlys Aled

Mae ein clip fideo yn dangos i chi beth sy’n digwydd yng ngwrandawiad tribiwnlys Aled.

Gwyliwch y fideo ar YouTube.