Adroddiad ar benderfyniad - Achos 9 (2011-12)

Fe'i gwnaed yn unol â Rheoliadau Tribiwnlys AAA Cymru 2001.

Caniatawyd yr apêl yn rhannol.