Adroddiad ar benderfyniad - Achos 8 (2011-12)

Fe'i gwnaed gan yr Awdurdod Lleol ac yn unol â Rheoliadau Tribiwnlys AAA Cymru 2001.

Gwrthodwyd yr apêl.