Adroddiad ar benderfyniad - Achos 6 (2012-13)

Cafodd yr apêl ei chynnal mewn perthynas â Rhan 2 a’i chynnal yn rhannol mewn perthynas â Rhan 3.