Adroddiad ar benderfyniad - Achos 21 (2010-11)

Fe'i gwnaed yn unol â Rheoliadau Tribiwnlys AAA Cymru 2001.

Gwrthodwyd yr apêl.