Adroddiad ar benderfyniad - Achos 11 (2010-11)

Fe’i gwnaed yn unol â Rheoliadau Tribuwnlys AAA Cymru 2001.

Caniatawyd yr apêl yn rhannol.