Adroddiad ar benderfyniad - Achos 10 (2012-13)

Cafodd yr apêl ei chynnal hyd at Ran 3 ond ei gwrthod mewn perthynas â Rhan 4.