Adroddiad ar benderfyniad - Achos 1 (2012-13)

Cafodd yr apêl ei chynnal yn rhannol mewn perthynas â Rhannau 2 a 3 ac yn gyfan mewn perthynas â Rhan 4.